Geologické mapy 1 : 50 000

Jednoduchá (lite) mapová aplikace zobrazuje Geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000 a indexy ke geologické mapě. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.

Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných ze serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Kontakt: webmaster@geology.cz