ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru)

Hloubka horniny pod kvartérem (0)
0,00 m - 1,00 m 0,00 m - 1,00 m
1,01 m - 2,00 m 1,01 m - 2,00 m
2,01 m - 4,00 m 2,01 m - 4,00 m
4,01 m - 6,00 m 4,01 m - 6,00 m
6,01 m a více 6,01 m a více
Kvartér v celé hloubce vrtu (1)
Vrt bez litologických dat (2)