ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

HydroGeologie/chemicke_slozeni_podzemnich_vod_Assko_Chebsko (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: služba zobrazuje chemické složení prostých i minerálních vod. Jednotlivé vrstvy zobrazují vybrané archivní vrty s hydrochemickými daty, chemické analýzy podzemních vod z objektů vzorkovaných v rámci projektu Geoplasma-CE, hydrochemické typy vod a nadlimitní obsahy některých složek dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 450000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates

Supported Extensions:   DynamicLegendSOE