ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geohazardy/radon50)

Bodové měření Rn indexu (0)
vysoký vysoký
střední střední
nízký nízký
neklasifikováno neklasifikováno
Tektonická linie 1 : 50 000 (3)
zlom zjištěný zlom zjištěný
zlom předpokládaný zlom předpokládaný
zlom zakrytý zlom zakrytý
zlom násunový zjištěný zlom násunový zjištěný
zlom násunový předpokládaný zlom násunový předpokládaný
zlom násunový zakrytý zlom násunový zakrytý
Radonový index 1 : 50 000 (1)
vysoký vysoký
střední střední
nízký nízký
kvartér, hlubší podloží vysoký kvartér, hlubší podloží vysoký
kvartér, hlubší podloží střední kvartér, hlubší podloží střední
kvartér, hlubší podloží nízký kvartér, hlubší podloží nízký
nestanoven nestanoven
Přehledná mapa Rn indexu (2)
nízký nízký
střední střední
vysoký vysoký