ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geofyzika/Letecka_geofyzika)

Letové dráhy (0)
Ferosondová (permalloy) magnetometrie (1958-1973) (1)
Protonová magnetometrie (1976-2015) (2)
Pozemní magnetometrie (1956-1966, 2000-2001) (3)
Radiometrie – expoziční příkon (1960-1973) (4)
Radiometrie – úhrnná aktivita gama (1976-2015) (5)
Spektrometrie (1976-2015) (6)