ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila)

Oznámená důlní díla (0)
Staré důlní dílo Staré důlní dílo
Opuštěné důlní dílo Opuštěné důlní dílo
Opuštěné průzkumné důlní dílo Opuštěné průzkumné důlní dílo
Není důlní dílo Není důlní dílo