ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Inspire/radiometric_field (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Mapa radiometrického pole byla odvozena z Radiometrické mapy České republiky 1:500 000, která byla publikována Českým geologickým ústavem v r. 1995. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku.

Map Name: RADIOMETRIC FIELD

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 4326  (4326)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriDecimalDegrees

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 25000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates