ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geologie/kvarterni_pokryv500)

Indexy hornin (0)
Hranice geologických těles (1)
hranice zjištěná hranice zjištěná
Kvartérní pokryv (2)
fluviální sedimenty: písky a štěrky fluviální sedimenty: písky a štěrky
spraše a sprašové hlíny nerozlišené spraše a sprašové hlíny nerozlišené
fluviální sedimenty: písky a štěrky fluviální sedimenty: písky a štěrky
organické sedimenty: slatina, rašelina, travertin organické sedimenty: slatina, rašelina, travertin
naváté písky naváté písky
fluviální sedimenty: písky a štěrky fluviální sedimenty: písky a štěrky
fluviální sedimenty neklasifikované fluviální sedimenty neklasifikované
sedimenty výplavových kuželů: jíl, písek, štěrk sedimenty výplavových kuželů: jíl, písek, štěrk
nivní sedimenty: hlína, jíl, písek, štěrk nivní sedimenty: hlína, jíl, písek, štěrk
ledovcové sedimenty nerozlišené (till) ledovcové sedimenty nerozlišené (till)
neovulkanity: bazaltoidy a jejich pyroklastika neovulkanity: bazaltoidy a jejich pyroklastika