Geologické zajímavosti České republiky

Mapová aplikace Geologické zajímavosti České republiky byla vytvořena Českou geologickou službou za účelem přiblížení geologie široké veřejnosti.

Obsah mapy

Mapové vrstvy Geologických zajímavostí zobrazují zajímavostí v několika kategoriích:

*) S určením hornin a oblastí jejich možného původu. Vybráno podle Šarič R. a Štěpánek P. (2001): České megality, Materna, 64 str.

Další zobrazované mapové vrstvy jsou:

Některé vrstvy jsou viditelné až od určitého měřítka.

Jako podkladové mapy (topo a ortofotomapa) jsou využity mapové služby ze serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Ovládání mapy

Aplikace funguje v běžných moderních webových prohlížečích (nefunguje např. v Internet Exploreru 8 a nižších verzích) bez ohledu na operační systém a zařízení.

Nově je možné měnit průhlednost zobrazení všech vrstev.

Možnost a přesnost určení polohy jsou závislé na vlastnostech zařízení (zapnutá GPS, zapnuté Wi-Fi...).

Připomínky

Připomínky k obsahu aplikace (nesrovnalosti v popisu, zákresu či odkazech, změna stavu či přístupu k lokalitě) či jejímu fungování posílejte na zajimavosti@geology.cz. Děkujeme.

Další geologické informace

Vysvětlení odborných geologických termínů nabízí Geologická encyklopedie. Názvy stratigrafických jednotek určujících stáří vrstev jsou seřazeny ve Stratigrafické tabulce.

Údržba aplikace

Údržba aplikace a dat je součástí interního projektu ČGS "Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR", který je finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace 2023–2027.