ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Chráněná ložisková území (CHLÚ) (ID: 4)

Name: Chráněná ložisková území (CHLÚ)

Display Field: cislo_gf

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Území, zajišťující ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ stanoví a eviduje Ministerstvo životního prostředí.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata