ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Průzkumná území - do 1 roku po ukončení platnosti (ID: 34)

Parent Layer: Průzkumná území

Name: Průzkumná území - do 1 roku po ukončení platnosti

Display Field: cislo_gf

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Nejpozději do 1 roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území (po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska) může organizace uplatnit u Ministerstva životního prostředí přednostní nárok na získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata