ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Průzkumná území (ID: 32)

Sub Layers: Name: Průzkumná území

Display Field:

Type: Group Layer

Geometry Type: null

Description: Území, v nichž je možno provádět geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů. PÚ stanoví a eviduje Ministerstvo životního prostředí.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata