ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: D - Ložiska nevyhrazených nerostů (ID: 13)

Parent Layer: Ložiska

Name: D - Ložiska nevyhrazených nerostů

Display Field: cislo_gf

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Ložiska nevyhrazených nerostů (zpravidla stavebních surovin), u nichž nebylo v minulosti rozhodnuto o vhodnosti pro potřeby a rozvoj národního hospodářství podle tehdejších předpisů. Dále jsou zde vedena nově zjištěná a evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů.

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata