ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geofyzika/petrofyzika)

Vzorky z vrtných jader (0)
Povrchové vzorky hornin (1)
Povrchový odběr, ověření anomálií Povrchový odběr, ověření anomálií
Povrchový odběr, regionální (normální) Povrchový odběr, regionální (normální)
Půdní vzorky (2)
Vzorky říčních sedimentů (3)