ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Geofyzika/gravimetrie)

Gravimetrické akce 1 : 25000 (0)
Přehled měřítek gravimetrického mapování (1)
Mapování 1 : 25 000 Mapování 1 : 25 000
Mapování 1 : 200 000 Mapování 1 : 200 000
Mapa úplných Bouguerových anomálií [mGal] (2)
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
-2 -2
-4 -4
-6 -6
-8 -8
-10 -10
-12 -12
-14 -14
-16 -16
-18 -18
-20 -20
-22 -22
-24 -24
-26 -26
-28 -28
-30 -30
-32 -32
-34 -34
-36 -36
-38 -38
-40 -40
-42 -42
-44 -44
-46 -46
-48 -48
-50 -50
-52 -52
-54 -54
-56 -56
-58 -58
-60 -60
-62 -62
-64 -64
-66 -66
-68 -68
-70 -70
-72 -72
-74 -74